CRHS is working in prestigious Sustainability project in Amsterdam, connecting the WKO-installation from the Hermitage with De Hortus. 

News & Press

Link to the article in Parool (PDF)

 

Minister Bussemaker opent uniek duurzaamheidsproject aan de Amstel

---

Tussen Kunst en Kas: Hermitage Amsterdam en Hortus Botanicus aangesloten op één warmte-koudebron

 

Op 2 september 2015 heeft minister Bussemaker in een werkbezoek aan de Hermitage Amsterdam en de Hortus Botanicus in Amsterdam de eerste beschikking in de Pilot Duurzaamheid Rijksmonumenten overhandigd voor het project Tussen Kunst en Kas. Energie delen aan de Amstel.


Met dit vooruitstrevende en kostenbesparende project zullen de twee instellingen het komende jaar door 425 meter lange buizen duurzaam met elkaar worden verbonden. Zo kan de geaccumuleerde bronwarmte van museum Hermitage Amsterdam gebruikt worden voor de verwarming van de planten in de monumentale Palmenkas in de Hortus Botanicus en levert de Hortus gekoeld water terug aan de Hermitage voor de koeling van de kunst.


Het project is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen benoemd tot voorbeeldproject in het kader van de nieuwe Beleidsnota Duurzaamheid Rijksmonumenten. Vanochtend werd het project gepresenteerd aan de minister en door de betrokkenen nader toegelicht tijdens een wandeling van het ketelhuis onder de Hermitage Amsterdam naar de kassen van de Hortus.


Foto Evert Elzinga

v.r.n.l.: Jet Bussemaker, minister OCW; Cathelijne Broers, directeur Hermitage Amsterdam; Taeke Kuipers, directeur Hortus Botanicus Amsterdam; Sebastiaan Lagendaal, hoofd Facilitaire Zaken en Veiligheid Hermitage Amsterdam

 

Samenwerking

Aanleiding voor de samenwerking tussen de instellingen was de zoektocht van de Hermitage naar een oplossing voor het warmte-overschot in haar warmte-koudeopslag (wko)-bron. Bij de bouw van de Hermitage is in 2009 door technisch dienstverlener Kuijpers een wko-installatie aangelegd voor de verwarming en koeling van de expositiezalen. In het dagelijks gebruik bleek meer koeling dan verwarming nodig. Om het structurele warmteoverschot nuttig te gebruiken ging de Hermitage, samen met Kuijpers, op zoek naar mogelijke partners. De oplossing bleek op iets meer dan vierhonderd meter afstand te liggen: de kassen van de Hortus hebben forse warmtebehoefte voor hun (sub)tropische planten. Omdat de Hortus net op het punt stond zijn twintig jaar oude gasketels te vervangen kwam het telefoontje van de Hermitage precies op het juiste moment.

 


Bijzonder en innovatief

Beide betrokken organisaties zijn bereid geweest om 'over hun muren' heen te kijken en zijn zodoende gekomen tot deze innovatieve oplossing. Het project omvat de toepassing van reeds in de praktijk bewezen technieken. Wat het bijzonder maakt is de relatief grote afstand die moet worden overbrugd tussen de Hortus en de wko-bronnen van De Hermitage. Daarnaast is de regeltechniek voor de bijzondere klimaatspecificaties van zowel de Hortus-flora als de Hermitage-kunst zeer complex. De ontwikkeling van een gezamenlijke, duurzame energiecentrale voor verwarming van de kassen en tegelijkertijd koeling van de expositiezalen wijkt af van de bekende energiebesparende maatregelen bij Rijksmonumenten. Niet de bouwkundige schil wordt aangepakt - isolatie - maar de op fossiele energie gebaseerde verwarmings- (en koel)systemen worden vervangen door gebruik te maken van natuurlijke warmte en kou uit de bodem. In de monumentale bouwstructuur van de Hermitage hoeven daardoor geen wijzigingen plaats te vinden en de aanpassingen in de kassen van de Hortus zijn relatief beperkt. Beide partijen verwachten in het derde kwartaal van 2016 gebruik te kunnen maken van de gemeenschappelijke, duurzame energiebron.

Hermitage Amsterdam

De Hermitage Amsterdam wil inspireren, verrijken en bovendien reflectie bieden met kunst en geschiedenis. Door steeds wisselende tentoonstellingen en een aanvullende programmering wordt het werelderfgoed uit een van 's werelds grootste musea - de State Hermitage in Sint-Petersburg - op innovatieve wijze ontsloten voor het Nederlandse en internationale publiek. De historische banden tussen Amsterdam en Sint-Petersburg en de Huizen Oranje-Nassau en Romanov inspireren ons. Essentieel vinden wij educatie. De jongste generatie volgt uniek kunstonderwijs in onze Hermitage voor Kinderen. Wij leggen er als ondernemer eer in om - gesteund door het bedrijfsleven en particulieren - met eigen middelen onze activiteiten te financieren.

 

Hortus Botanicus Amsterdam

De Hortus Botanicus Amsterdam uit 1638 is een van de oudste botanische tuinen ter wereld. Oorspronkelijk was de Hortus een medicinale kruidentuin, opgericht door het Amsterdamse stadsbestuur. Dankzij de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie breidde de Hortus zich in de zeventiende en achttiende eeuw snel uit. De VOC-schepen brachten niet alleen kruiden en specerijen mee, maar ook exotische sierplanten. In de afgelopen vier eeuwen groeide de tuin uiteindelijk uit tot een unieke botanische tuin met meer dan 4.000 soorten planten uit de hele wereld, in hartje Amsterdam. In de tuin staan diverse gebouwen, waaronder Rijksmonumenten en architectonische kassen. Het hele jaar door zijn er verschillende evenementen, zoals tentoonstellingen, muziekoptredens en bijzondere rondleidingen.

 

Voor de realisatie van het project is sinds ruim een jaar een bouwteam van deskundigensamengesteld dat bestaat uit:

· Infinitus Energy Solutions, projectleiding en advisering namens de opdrachtgevers

· Posad Architecten, ontwerp van een nieuwe technische ruimte

· Kuijpers, ontwerp en realisatie van de opwekinstallaties

· LekHabo Groep (installatietechniek), ontwerp en realisatie van de kasverwarming

· Bouwbedrijf van der Spek, realisatie van de nieuwe technische ruimte

· BCO buro voor constructieve oplossingen, constructieve adviezen

· C&R Hospitality Services, calculaties en directievoering tijdens de realisatie

· Waternet, ontwerp van de wko-koppeling

· Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, ontwerp en realisatie van de wko-koppeling

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Martijn van Schieveen - Hermitage Amsterdam, 020 530 87 55 Barbara van Amelsfort - Hortus Botanicus Amsterdam, 020 625 90 21

De aansluiting van Hermitage Amsterdam en Hortus Botanicus op één warmte-koudebron is mede mogelijk gemaakt door:

· Ministerie van OC&W, Rijksdienst Cultureel Erfgoed

· Turing Foundation

· Gemeente Amsterdam, Amsterdam Klimaatinvesteringsfonds

· Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Hortus

· Kuijpers

· Waternet

· Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling

· Nationaal Restauratie Fonds

· Stichting Hermitage aan de Amstel

· Stichting Hortus Botanicus Amsterdam

 

 

Link to the article in Parool (PDF)